Tiếng Litva sửa

 
Wikipedia tiếng Litva có bài viết về:

Danh từ sửa

kóvas  (số nhiều kovaĩ) trọng âm kiểu 3

  1. Tháng Ba.
  2. Quạ đen mũi trọc.

Biến cách sửa

Xem thêm sửa

Từ đảo chữ sửa