Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

balandis  (số nhiều balandžiaibiến trọng âm thứ 2

  1. Tháng bốn.
  2. Chim bồ câu.