Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

rugsėjis  (số nhiều rugsėjai) trọng âm kiểu 1

  1. Tháng chín.