Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

vasaris  (số nhiều vasariaibiến trọng âm thứ 2

  1. Tháng hai.