Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

naudininkas 

  1. (Ngôn ngữ học) Vị cách, tặng cách.