Tiếng AfrikaansSửa đổi

Phó từSửa đổi

later

 1. Sau, về sau.

Đồng nghĩaSửa đổi

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈleɪ.təɹ]

Từ nguyênSửa đổi

Phó từSửa đổi

later

 1. Cấp so sánh của late.
 2. Về sau.
 3. Sau này.

Trái nghĩaSửa đổi

Tính từSửa đổi

later

 1. Cấp so sánh của late.
 2. (+ than) Muộn hơn; sau.
 3. Vào tương lai.

Trái nghĩaSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Thán từSửa đổi

later

 1. Tạm biệt.

Tiếng Hà LanSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈlaː.tər]

Tính từSửa đổi

later (dạng biến latere, không có dạng so sánh)

 1. Dạng cấp so sánh của laat
 2. Vào tương lai.

Trái nghĩaSửa đổi

Phó từSửa đổi

later

 1. Muộn hơn, chậm hơn.
 2. Về sau.
 3. Vào tương lai.

Trái nghĩaSửa đổi

Tiếng LatinhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Cách Số ít Số nhiều
Chủ cách later laterēs
Hô cách later laterēs
Nghiệp cách laterem laterēs
Thuộc cách lateris laterum
Vị cách laterī lateribus
Tòng cách latere lateribus

later (thuộc cách lateris)

 1. Gạch; ngói.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng Thụy ĐiểnSửa đổi

Danh từSửa đổi

Biến tố cho later Số ít Số nhiều
chung Bất định Hạn định Bất định Hạn định
Danh cách lat laten later laterna
Sở hữu cách lats latens laters laternas

later số nhiều

 1. Bất hạn định số nhiều của lat.