Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[bi.ˈɑːnd]

Phó từSửa đổi

beyond /bi.ˈɑːnd/

 1. xa, ở phía bên kia.

Giới từSửa đổi

beyond /bi.ˈɑːnd/

 1. bên kia.
  the sea is beyond the hill — biển ở bên kia đồi
 2. Quá, vượt xa hơn.
  don't stay out beyond nine o'clock — đừng đi quá chín giờ
  the book is beyond me — quyển sách này đối với tôi khó quá
  he has grown beyond his brother — nó lớn hơn anh nó
 3. Ngoài... ra, trừ...
  do you know of any means beyond this? — ngoài cách này ra anh có biết còn cách nào khác không?

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

beyond /bi.ˈɑːnd/

 1. The beyond kiếp sau, thế giới bên kia.

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi