Đa ngữ

sửa


 
- U+002D, -
HYPHEN-MINUS
,
[U+002C]
Basic Latin .
[U+002E]

Ký tự

sửa
  1. Dấu gạch nối-trừ.
    -2 là một số thuộc tập hợp số nguyên.

Ghi chú sử dụng

sửa

Việc sử dụng nhiều ký tự này nhằm để đảm bảo chiều rộng cố định trên màn hình máy tính trong những ngày đầu máy đánh chữ ra đời. Đến nay, việc sử dụng ký tự này vẫn tồn tại vì dấu gạch nối-trừ rất dễ nhập trên các bàn phím, phổ biến và ở cùng một vị trí trong tất cả các bộ ký tự phổ biến.

Xem thêm

sửa

Các ký tự liên quan đến “-”

sửa

Các ký tự giống “-”

sửa