Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲu˧˥ɲṵ˩˧ɲu˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲu˩˩ɲṵ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nhú

  1. Mới đâm lên, mới thò ra.
    Mầm cây đã nhú.

Tham khảo sửa