Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ đồng âmSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. Dệt, đan, kết hợp các sợi thành miếng vải, sử dụng kim.

DịchSửa đổi

Chia động từSửa đổi