Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xaːj˧˧ faː˧˥kʰaːj˧˥ fa̰ː˩˧kʰaːj˧˧ faː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːj˧˥ faː˩˩xaːj˧˥˧ fa̰ː˩˧

Động từ sửa

khai phá

  1. Biến đất hoang thành ruộng nương bằng sức lao động.

Dịch sửa

Tham khảo sửa