Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xa̤ːn˨˩kʰaːŋ˧˧kʰaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːn˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

khàn

  1. Một phu tổ tôm hay tài bàn gồm ba quân giống nhau.
    Bài không khàn mà ù.

Tính từ sửa

khàn

  1. Nói giọng nói trầm.

Tham khảo sửa