Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xət˧˥kʰə̰k˩˧kʰək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xət˩˩xə̰t˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

khất

  1. Xin hẹn đến lần khác.
    Khất nợ.

Tham khảo sửa