Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ət˧˥ə̰k˩˧ək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ət˩˩ə̰t˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

ất

  1. (Khánh Hòa) Láo, cà chớn, khó ưa.
    Thằng này ất.