Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ho̰ʔt˨˩ho̰k˨˨hok˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hot˨˨ho̰t˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hột

  1. Xem Hạt

Tham khảo sửa