Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4E5E, 乞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5E

[U+4E5D]
CJK Unified Ideographs
[U+4E5F]
Bút thuận
 

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Động từ sửa

  1. Xin xỏ, ăn xin, yêu cầu, đòi hỏi.
    - ăn xin.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

khí, gất, khắt, gật, khất, khật

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xi˧˥ ɣət˧˥ xat˧˥ ɣə̰ʔt˨˩ xət˧˥kʰḭ˩˧ ɣə̰k˩˧ kʰa̰k˩˧ ɣə̰k˨˨ kʰə̰k˩˧kʰi˧˥ ɣək˧˥ kʰak˧˥ ɣək˨˩˨ kʰək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˩˩ ɣət˩˩ xat˩˩ ɣət˨˨ xət˩˩xi˩˩ ɣət˩˩ xat˩˩ ɣə̰t˨˨ xət˩˩xḭ˩˧ ɣə̰t˩˧ xa̰t˩˧ ɣə̰t˨˨ xə̰t˩˧

Tiếng Thác Bạt sửa

Động từ sửa

(**kʰɪl-)

  1. nói.

Tham khảo sửa

  • Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "publication-place" is not used by this template..</ref>