Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɛn˧˥kɛ̰ŋ˩˧kɛŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɛn˩˩kɛ̰n˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

kén

  1. Tổ được kết bằng của tằm hoặc một số loài sâu.
    Tằm nhả tơ làm kén.
    Nong kén vàng óng.

Động từ sửa

kén

  1. Chọn lựa theo những tiêu chuẩn nhất định.
    Kén giống.

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

kén

  1. cứng.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên