Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ɪn.ˈsɪst]

Động từSửa đổi

insist (+ on) /ɪn.ˈsɪst/

  1. Cứ nhất định; khăng khăng đòi, cố nài.
  2. Nhấn đi nhấn lại, nhấn mạnh (một điểm trong lập luận... ); khẳng định tính chất chính nghĩa của sự nghiệp mình.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi