Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̤ːn˨˩həːŋ˧˧həːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həːn˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

hờn

  1. Nói trẻ dỗi.
  2. Giận.
    Hờn duyên tủi phận.

Tham khảo sửa