Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣa̰ːʔk˨˩ɣa̰ːk˨˨ɣaːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣaːk˨˨ɣa̰ːk˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

gạc

  1. (Id.) . Chỗ cành cây phân thành hai ba cành nhỏ hơn; chạc.
  2. Sừng già phân nhánh của hươu, nai.
  3. Vải thưa, nhẹ, vô trùng, đặt trên vết thương, dưới bôngbăng.

Động từ

sửa

gạc

  1. (Ph.) . Gạch bỏ đi.
    Gạc tên ba người.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa