Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈfeɪk]

Danh từSửa đổi

fake /ˈfeɪk/

  1. (Hàng hải) Vòng dây cáp.

Ngoại động từSửa đổi

fake 'động từ /ˈfeɪk/

  1. (Hàng hải) Cuộn (dây cáp).

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

fake /ˈfeɪk/

  1. Vật làm giả, đồ giả mạo; đồ cổ giả mạo.
  2. Báo cáo bịa.
  3. (Định ngữ) Giả, giả mạo.

Ngoại động từSửa đổi

fake ngoại động từ /ˈfeɪk/

  1. Làm giống như thật.
  2. Làm giả, giả mạo.
  3. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Ứng khẩu (một đoạn nhạc ja).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi