Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ za̰ː˧˩˧laːm˧˧ jaː˧˩˨laːm˨˩ jaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ɟaː˧˩laːm˧˧ ɟa̰ːʔ˧˩

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

làm giả

  1. Bắt chước một cách giả trálàm hại đến cái chân thực.
    Làm giả giấy bạc.

Dịch sửa

Tham khảo sửa