Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ː˧˩˧ ma̰ːʔw˨˩jaː˧˩˨ ma̰ːw˨˨jaː˨˩˦ maːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaː˧˩ maːw˨˨ɟaː˧˩ ma̰ːw˨˨ɟa̰ːʔ˧˩ ma̰ːw˨˨

Động từ

sửa

giả mạo

  1. Tạo ra một cái không thực để dánh lừa.
    Giả mạo chữ ký.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa