Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈnɑʊn/

Danh từ sửa

noun (số nhiều nouns)

  1. (Ngôn ngữ học) Danh từ.

Tham khảo sửa