Mở trình đơn chính

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

substantive /ˈsəb.stən.tɪv/

  1. Biểu hiện sự tồn tại.
    the substantive verb — động từ to be
  2. Tồn tại riêng biệt; tồn tại độc lập.
  3. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Trọng yếu, lớn lao.
  4. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Đặt và định quyền hạn nhiệm vụ.
    substantive law — luật đặt và định quyền hạn nhiệm vụ

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

substantive /ˈsəb.stən.tɪv/

  1. (Ngôn ngữ học) Danh từ.

Tham khảoSửa đổi