Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /nɔ̃bʁ/

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Latinh numerus.

Danh từ sửa

nombre  (số nhiều nombres)

 1. Số.
  Nombre entier — số nguyên
  Nombre de fois — số lần
 2. Số đông.
  Vaincre par le nombre — thắng nhờ số đông
 3. (Văn học) Nhịp điệu (câu văn).
  au nombre de — lên đến số là, tất cả là
  Au nombre de trois — tất cả là ba+ vào số
  Compter quelqu'un au nombre de ses amis — kể ai vào số bạn thân
  en nombre — nhiều lắm
  être du nombre — ở trong số ấy, ở trong loại ấy
  faire nombre — để cho đông người
  grand nombre — nhiều, đông
  nombre carré parfait — (toán học) số chính phương
  nombre de — nhiều
  sans nombre — vô số, nhiều vô kể

Tham khảo sửa

Tiếng Tây Ban Nha sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈnom.bɾe/

Từ nguyên sửa

Từ nominem, từ nomen.

Danh từ sửa

nombre  (số nhiều nombres)

 1. Tên, danh.
  ¿Cúal es el nombre que le dieron a ese pueblo? — Họ đặt tên làng này thế nào?
 2. (Ngôn ngữ học; Venezuela, ...) Danh từ.

Đồng nghĩa sửa

danh từ

Từ dẫn xuất sửa

tên

Từ liên hệ sửa

tên