Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵ˧˩˧ ŋuʔu˧˥ʨu˧˩˨ ŋu˧˩˨ʨu˨˩˦ ŋu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨu˧˩ ŋṵ˩˧ʨu˧˩ ŋu˧˩ʨṵʔ˧˩ ŋṵ˨˨

Danh từ sửa

chủ ngữ

  1. Nhóm từ trong một câu đầy đủ (complete sentence) dùng để đề cập đến vậy hoặc điểm chánh mà chúng cần nói đến.
    Ví dụ: Cậu bé tóc vàng đang chơi đá banh. "Cậu bé tóc vàng" chủ ngữ vì nó vật mà chúng ta đang nói đến. "Cậu bé" là chủ ngữ.

Dịch sửa