Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

U+6D1E, 洞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D1E

[U+6D1D]
CJK Unified Ideographs
[U+6D1F]

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Hang động.
 

Phần ngữ nghĩa này được dịch tự động bởi bot, và có thể chưa đầy đủ, chính xác.
Mời bạn kiểm tra lại, sửa chữa rồi bỏ dòng chú thích này đi.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

đùng, dộng, động, đọng, dọng, dỗng, đỗng

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗṳŋ˨˩ zə̰ʔwŋ˨˩ ɗə̰ʔwŋ˨˩ ɗa̰ʔwŋ˨˩ za̰ʔwŋ˨˩ zəʔəwŋ˧˥ ɗəʔəwŋ˧˥ɗuŋ˧˧ jə̰wŋ˨˨ ɗə̰wŋ˨˨ ɗa̰wŋ˨˨ ja̰wŋ˨˨ jəwŋ˧˩˨ ɗəwŋ˧˩˨ɗuŋ˨˩ jəwŋ˨˩˨ ɗəwŋ˨˩˨ ɗawŋ˨˩˨ jawŋ˨˩˨ jəwŋ˨˩˦ ɗəwŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuŋ˧˧ ɟəwŋ˨˨ ɗəwŋ˨˨ ɗawŋ˨˨ ɟawŋ˨˨ ɟə̰wŋ˩˧ ɗə̰wŋ˩˧ɗuŋ˧˧ ɟə̰wŋ˨˨ ɗə̰wŋ˨˨ ɗa̰wŋ˨˨ ɟa̰wŋ˨˨ ɟəwŋ˧˩ ɗəwŋ˧˩ɗuŋ˧˧ ɟə̰wŋ˨˨ ɗə̰wŋ˨˨ ɗa̰wŋ˨˨ ɟa̰wŋ˨˨ ɟə̰wŋ˨˨ ɗə̰wŋ˨˨