Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+80E4, 胤
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80E4

[U+80E3]
CJK Unified Ideographs
[U+80E5]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. Người nối nghiệp; người nối ngôi; người thừa tự.
  2. Con cháu; hậu thế.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

dận, giận, dẫn, dặn

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̰ʔn˨˩ zə̰ʔn˨˩ zəʔən˧˥ za̰ʔn˨˩jə̰ŋ˨˨ jə̰ŋ˨˨ jəŋ˧˩˨ ja̰ŋ˨˨jəŋ˨˩˨ jəŋ˨˩˨ jəŋ˨˩˦ jaŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟən˨˨ ɟən˨˨ ɟə̰n˩˧ ɟan˨˨ɟə̰n˨˨ ɟə̰n˨˨ ɟən˧˩ ɟa̰n˨˨ɟə̰n˨˨ ɟə̰n˨˨ ɟə̰n˨˨ ɟa̰n˨˨