Tiếng Việt

sửa
 
chớp

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəːp˧˥ʨə̰ːp˩˧ʨəːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨəːp˩˩ʨə̰ːp˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

chớp

 1. Ánh sáng xuất hiệnbiến đi rất nhanh khi có hiện tượng phóng điện trong khí quyển.
  Chớp đông nhay nháy gà gáy thì mưa. (tục ngữ)
  Tia chớp .
  Nhanh như chớp. (tục ngữ)
 2. Ánh sáng loé lên rồi vụt tắt ngay.
  Chớp lửa hàn.
 3. (Cây có) Vết nứt sắp gãy.
  Nhánh cây có chớp đừng có trèo ra.

Phó từ

sửa

chớp

 1. Sắp (gãy), gần sắp (gãy).
  Cây chớp gãy.

Động từ

sửa

chớp

 1. Loé sáng hoặc làm cho loé sáng.
  Ánh sáng chớp liên tiếp.
  Chớp đèn pin.
 2. (Nhãn khoa) Nhắm rồi mở ngay.
  Chớp mắt.

Tham khảo

sửa

Tiếng Thổ

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

chớp

 1. chớp.