Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔp˧˥ʨɔ̰p˩˧ʨɔp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔp˩˩ʨɔ̰p˩˧

Danh từ

sửa

chóp

  1. Vị trí cao nhất.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Động từ

sửa

chóp

  1. Cắt.

Dịch

sửa

Tiếng Tày

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

chóp

  1. nấm.

Tham khảo

sửa
  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên