Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaŋ˧˧ʨaŋ˧˥ʨaŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨaŋ˧˥ʨaŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chăng

  1. (Cn. dăng) Kéo dài ra.
    Đền vũ tạ nhện chăng cửa mốc (Cung oán ngâm khúc)
  2. Trgt. hay không.
    Hỡi ai, ai có đau lòng chăng ai? (PhBChàu
    Nếu bạn biết tên đầy đủ của PhBChàu, thêm nó vào danh sách này.
    )

Dịch sửa

Tham khảo sửa