Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaŋ˧˧ʨaŋ˧˥ʨaŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨaŋ˧˥ʨaŋ˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

chăng

  1. (Cn. dăng) Kéo dài ra.
    Đền vũ tạ nhện chăng cửa mốc (Cung oán ngâm khúc)
  2. Trgt. hay không.
    Hỡi ai, ai có đau lòng chăng ai? (PhBChàu
    Nếu bạn biết tên đầy đủ của PhBChàu, thêm nó vào danh sách này.
    )

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa