Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Tính từSửa đổi

  1. Lớn lao, vĩ đại, phi thường.
    - phi cơ.

Tham khảoSửa đổi

  • Thiều Chửu, Hán Việt Tự Điển, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 1999, Hà Nội (dựa trên nguyên bản năm 1942 của nhà sách Đuốc Tuệ, Hà Nội).

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

phỉ, chẳng, phi, vạy, chăng, vầy, vậy, bậy

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fḭ˧˩˧ ʨa̰ŋ˧˩˧ fi˧˧ va̰ʔj˨˩ ʨaŋ˧˧ və̤j˨˩ və̰ʔj˨˩ ɓə̰ʔj˨˩fi˧˩˨ ʨaŋ˧˩˨ fi˧˥ ja̰j˨˨ ʨaŋ˧˥ jəj˧˧ jə̰j˨˨ ɓə̰j˨˨fi˨˩˦ ʨaŋ˨˩˦ fi˧˧ jaj˨˩˨ ʨaŋ˧˧ jəj˨˩ jəj˨˩˨ ɓəj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fi˧˩ ʨaŋ˧˩ fi˧˥ vaj˨˨ ʨaŋ˧˥ vəj˧˧ vəj˨˨ ɓəj˨˨fi˧˩ ʨaŋ˧˩ fi˧˥ va̰j˨˨ ʨaŋ˧˥ vəj˧˧ və̰j˨˨ ɓə̰j˨˨fḭʔ˧˩ ʨa̰ʔŋ˧˩ fi˧˥˧ va̰j˨˨ ʨaŋ˧˥˧ vəj˧˧ və̰j˨˨ ɓə̰j˨˨