Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓə̰ʔj˨˩ɓə̰j˨˨ɓəj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓəj˨˨ɓə̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

bậy

  1. Sai trái, không kể gì lề lối, khuôn phép.
    Nói bậy.
    Vẽ bậy lên tường.

Dịch sửa

Tham khảo sửa