Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fi˧˧ li˧˥fi˧˥ lḭ˩˧fi˧˧ li˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fi˧˥ li˩˩fi˧˥˧ lḭ˩˧

Tính từ sửa

phi lý

  1. Ngược lẽ phải.
    Chuyện phi lý.

Dịch sửa

Tham khảo sửa