Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /kəm.ˈpɛr/
  Hoa Kỳ

Ngoại động từSửa đổi

compare ngoại động từ /kəm.ˈpɛr/

 1. (+ with) So, đối chiếu.
  to compare the orginal with the copy — so nguyên bản với bản sao
 2. (+ to) So sánh.
  poets often compare sleep to death — các nhà thơ thường so sánh giấc ngủ với cái chết
 3. (Ngôn ngữ học) Tạo cấp so sánh (của tính từ, phó từ).

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

compare nội động từ /kəm.ˈpɛr/

 1. Có thể so sánh được.
  no work can compare with it — không tác phẩm nào có thể so sánh được với nó

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

compare /kəm.ˈpɛr/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Sự so sánh.
  beyond (without, past) compare — không thể so sánh được, không thể bì được

Tham khảoSửa đổi