Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /mɑ̃.ke/

Động từ sửa

se manquer tự động từ /mɑ̃.ke/

  1. (Thân mật) Không tự sát nổi.

Tham khảo sửa