Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

rater /ˈreɪ.tɜː/

 1. Người chửi rủa, người xỉ vả, người mắng nhiếc.

Danh từSửa đổi

rater (chỉ dùng trong từ ghép) /ˈreɪ.tɜː/

 1. Hạng người.
  to be only a second rater — chỉ là một hạng người tầm thường
 2. Loại thuyền buồm đua (có một trọng tải nhất định).
  a five rater — một thuyền buồm đua loại 5 tấn

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Nội động từSửa đổi

rater nội động từ /ʁa.te/

 1. Tịt (súng).
  Fusil qui rate — súng tịt
 2. (Thân mật) Thất bại, hỏng.
  L’affaire a raté — việc đã hỏng

Ngoại động từSửa đổi

rater ngoại động từ /ʁa.te/

 1. Bắn hụt, bắn trật.
  Rater un lièvre — bắn hụt con thỏ
 2. (Thân mật) Trật, hỏng, nhỡ; làm hỏng.
  Rater un train — nhỡ một chuyến xe lửa
  Rater une occasion — nhỡ một dịp
  Rater une affaire — hỏng một việc
  Rater un examen — thi hỏng
  Rater un travail — làm hỏng một công việc
  Rater sa vie — hỏng cả cuộc đời
  il n'en rate pas une — (thân mật) nó cứ làm bậy hoài
  je ne le raterai pas — (thân mật) tôi không tha nó đâu
  rater quelqu'un — không gặp được ai

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi