Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɛm˧˧sɛm˧˥sɛm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
sɛm˧˥sɛm˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ

sửa

xem

 1. Nhìn để biết, để hiểu ý nghĩa.
  Xem chợ.
  Xem cảnh.
  Xem sách.
  Xem báo
 2. Xét .
  Cần phải xem sổ sách kế toán
 3. Đối đãi.
  Khi thầy, khi tớ, xem thường, xem khinh (K
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của K, thêm nó vào danh sách này.
  )
 4. Dựa vào thứ đoán việc tương lai.
  Xem số tử vi.

Tham khảo

sửa

Tiếng Cống

sửa

Số từ

sửa

xem

 1. ba.