Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵŋ˧˩˧fuŋ˧˩˨fuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuŋ˧˩fṵʔŋ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa