Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵŋ˧˩˧fuŋ˧˩˨fuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuŋ˧˩fṵʔŋ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

phủng

  1. Đem đồ lễ đến tham gia lễ nghi mai táng.

Tham khảo sửa