Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. Hầu hạ.

DịchSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

vụng, bóng, phụng

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vṵʔŋ˨˩ ɓawŋ˧˥ fṵʔŋ˨˩jṵŋ˨˨ ɓa̰wŋ˩˧ fṵŋ˨˨juŋ˨˩˨ ɓawŋ˧˥ fuŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vuŋ˨˨ ɓawŋ˩˩ fuŋ˨˨vṵŋ˨˨ ɓawŋ˩˩ fṵŋ˨˨vṵŋ˨˨ ɓa̰wŋ˩˧ fṵŋ˨˨