Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
va̰ːʔj˨˩ja̰ːj˨˨jaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vaːj˨˨va̰ːj˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

vại

  1. Đồ đựng bằng sành, gốm, hình trụ, lòng sâu.
    Vại nước.
    Vại cà.
  2. (Kng.) . Cốc vại (nói tắt).
    Uống một vại bia.

Dịch sửa

Tham khảo sửa