Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈtreɪd]

Danh từSửa đổi

trade /ˈtreɪd/

 1. Nghề, nghề nghiệp.
  everyone to his trade — người nào nghề nấy
  to be in the trade — trong nghề
  to carry on one's trade; to do one's trade — làm nghề mình
  men of all trades and callings — những người làm đủ nghề
  to know all the tricks of the trade — biết tất cả các mánh lới nhà nghề
 2. Thương nghiệp, thương mại, sự buôn bán, mậu dịch.
  to engage trade with — trao đổi buôn bán với
  the trade is thriving — nền thương nghiệp đang phát triển
  foreign trade — ngoại thương
  domestic (home) trade — nội thương
  wholesale trade — bán buôn
  retail trade — bán lẻ
 3. Ngành buôn bán; những người trong ngành buôn bán.
  the trade — (thông tục) những người sản xuất bà buôn bán rượu
 4. (Hàng hải) , (từ lóng) (the trade) ngành tàu ngầm (trong hải quân).
 5. (Số nhiều) (như) trade-wind.

Thành ngữSửa đổi

Động từSửa đổi

trade /ˈtreɪd/

 1. Buôn bán, trao đổi mậu dịch.
  to trade with somebody for something — mua bán với ai cái gì
  to trade something for something — đổi cái gì lấy cái gì
  to trade in silk — buôn bán tơ lụa
  to trade with China — buôn bán với Trung quốc

Thành ngữSửa đổi

 • to trade in:
  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đổi (cái cũ lấy cái mới) có các thêm.
   to trade in a used car — đổi một chiếc xe cũ có các thêm tiền
 • to trade on (upon):
  1. Lợi dụng.
   to trade on somebody's credulity — lợi dụng tính cả tin của ai

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi