Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰuj˧˧tʰuj˧˥tʰuj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuj˧˥tʰuj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thui

  1. Nói mầm non, nụ hoa lụi đi, không phát triển được.
    Mấy dò thuỷ tiên thui vì trời lạnh.

Động từ sửa

thui

  1. Đốt, đốt cho chín.
    Thui bò.

Tham khảo sửa