Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰuj˧˧tʰuj˧˥tʰuj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuj˧˥tʰuj˧˥˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

thui

  1. Nói mầm non, nụ hoa lụi đi, không phát triển được.
    Mấy dò thuỷ tiên thui vì trời lạnh.

Động từ Sửa đổi

thui

  1. Đốt, đốt cho chín.
    Thui bò.

Tham khảo Sửa đổi