Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵʔj˨˩tʰṵj˨˨tʰuj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuj˨˨tʰṵj˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thụi

  1. Đphg Huỵch.
    Đấm vào lưng cái thụi.
  2. Đgt., khng. Đấm.
    Thụi vào lưng mấy cái.

Dịch sửa

Tham khảo sửa