Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mə̤m˨˩ nɔn˧˧məm˧˧ nɔŋ˧˥məm˨˩ nɔŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məm˧˧ nɔn˧˥məm˧˧ nɔn˧˥˧

Danh từ sửa

mầm non

  1. Hi vọng.
    Trẻ em là mầm non của đất nước.

Dịch sửa

Tham khảo sửa