Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰuj˧˥tʰṵj˩˧tʰuj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuj˩˩tʰṵj˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

thúi

  1. (Địa phương) Xem thối
    Có mùi thúi.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi