Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ːʔj˨˩ ïk˧˥lə̰ːj˨˨ ḭ̈t˩˧ləːj˨˩˨ ɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːj˨˨ ïk˩˩lə̰ːj˨˨ ïk˩˩lə̰ːj˨˨ ḭ̈k˩˧

Danh từ

sửa

lợi ích

  1. Điều có lợi, điều cần thiết.
    lợi ích của nhân dân mà quân đội chiến đấu.

Đồng nghĩa

sửa

Từ liên hệ

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa