Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈsə.fɜː]

Ngoại động từSửa đổi

suffer ngoại động từ /ˈsə.fɜː/

 1. Chịu, bị.
  to suffer a defeat — bị thua
  to suffer a pain — bị đau đớn
 2. Cho phép; dung thứ, chịu đựng.
  I suffer them to come — tôi cho phép họ đến
  how can you suffer his insolence? — làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được sự láo xược của nó?

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

suffer nội động từ /ˈsə.fɜː/

 1. Đau, đau đớn, đau khổ.
  to suffer from neuralgia — đau dây thần kinh
 2. Chịu thiệt hại, chịu tổn thất.
  the enemy suffered severely — quân địch bị thiệt hại nặng nề
  trade is suffering from the war — sự buôn bán bị trì trệ vì chiến tranh
 3. Bị xử tử.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi