Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭʔw˨˩ ɗɨ̰ʔŋ˨˩ʨḭw˨˨ ɗɨ̰ŋ˨˨ʨiw˨˩˨ ɗɨŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨiw˨˨ ɗɨŋ˨˨ʨḭw˨˨ ɗɨ̰ŋ˨˨

Tính từ sửa

chịu đựng

  1. diễn tả một ai đó có thể chịu đựng được

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Động từ sửa

chịu đựng

  1. Một hành động không làm gì hết khi bị người khác lợi dụng hoặc tổn thương.
  2. Cố gắng chống lại một cái gì đó.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)